06.11.2010

Sannicolau Mare - viitor oras european

Orasul Sannicolau Mare in anul 2013 a sarbatorit 766 de ani de atestare documentara


                                                                                                                               


                                                         
                                                  
Sannicolau Mare are o televiziune proprie, din bani europeni. 
Studioul TV din
Sannicolau Mare a inceput  sa emita din 03.09.2011 pentru locuitorii din Sannicolau Mare.
Postul tv va avea o grila diversificata, care va cuprinde emisiuni in direct,
emisiuni de muzica populara si multe alte lucruri interesante.

05.04.2010

Sannicolau Mare ghidul orasului
Sannicolau Mare ghidul orasului prezinta date geografice ale orasului,informati despre oras,monografie,albume cu fotografii si adrese utile. Orasul Sannicolau Mare este cel mai vestic oras al Romaniei si al judetului Timis.


Orasul Sannicolau Mare este asezat in cimpia Banatului pe malurile canalului Aranca pe drumul european Timisoara-Budapesta Viena Berlin,fiind atestat documentar in anul 1247 si poarta numele Marelui Sfant Ierarh Nicolae.
 

                                                        Baloane cu aer cald la Sannicolau Mare
 Din istoria orasului Sannicolau Mare
Spusele Împăratului Iosif al II lea, al Austro – Ungariei, către mama sa Maria Tereza, după ce a vizitat localitatea Sannicolau Mare în anul 1768, erau „LIEBE MAMA EST IST AUSSER DEM SENTMIKLOSER KAMARAL DISTRICT ALLEN AM HUNDE(29), prevăzând localităţii un viitor strălucit, ceea ce se va realiza peste timp.

„ Îndemn ca oamenii cu ştiinţă din Sannicolau Mare, să continuie să scrie această istorie a oraşului, mult mai frumos şi plăcut, despre acest loc minunat” Avocat SCHREYER VICTOR (Monografia tradiţională a1909-Sannicolaului Mare).

De la Bela Bartok au rămas consemnate, în cartea sa, cele trei cugetări, plecând de la deviza „cântă-mi şi-ţi zic frate”. Aceste cugetări sunt: 1.” Socot drept scop al vieţii mele să continui şi să isprăvesc studierea muzicii poporului român. 2. La ţăranii români muzica este o îndeletnicire obştească. 3. Ideea mea călăuzitoare este ideea fraternităţii popoarelor, în ciuda tuturor războaielor şi neînţelegerilor.”

Check PageRank

05.08.2008

Sannicolau Mare


Sannicolau Mare este asezat in cimpia Banatului pe malurile canalului Aranca pe drumul european Timisoara-Sannicolau Mare-Budapesta -Viena- Berlin.
Cugetare Revai Miklos:
 ”Pamantul natal sa-ti fie sacru.Straduieste-te sa-i faci cinste,sa-i fii de folos.”
Sannicolaul este acest pamant!
30.12.2007

Sannicolau Mare date geografice


Localitatea Sânnicolau Mare este cel mai vestic oraş al României şi al judeţului Timiş, fiind şi al III lea oraş ca mărime după Timişoara şi Lugoj.
Este atestat documentar în anul 1247, în ,, Diplomele privilegiate regale” iar în anul 2007 împlineşte 760 de ani de existenţă documentară, dar existenţa lui, vine din timpuri mult mai vechi. Este un oraş de graniţă, având 6 km de frontieră cu Republica Ungaria, pe cursul neregularizat al râului Mureş.
Oraşul este aşezat în S-E Câmpiei Panonice in N-V Banatului , în Câmpia joasă a Arancăi, şi pe malurile Canalului Aranca, un vechi curs al râului Mureş (în timpuri îndepărtate, acesta era navigabil) şi care î-i conferă oraşului aspecte şi fenomene asemănătoare marilor oraşe aşezate pe
fluvii şi râuri, dar la un nivel redus.
Pe această vatră din cele mai vechi timpuri au existat condiţii naturale prielnice şi o configuraţie a terenului adecvate desfăşurării activiţăti umane, fiind pe axa de circulaţie a Văii Mureşului, pe vechiul drum european Timişoara – Viena, şi pe axa N –S, localitatea a devenit un centru nodal important în zona cea mai vestică a României.
Aşezarea sa îi conferă un potenţial natural bogat, fiind la 5 km de Lunca şi râul Mureş.
Oraşul se află situat la intersecţia următoarelor coordonate:
- coordonate geografice: paralela de 46.04'04'' (faţă de Ecuator) latitudine nordică
- meridianul de 20.37'05" (faţă de meridianul GREENWICH-Londra) longitudine estică.
- coordonate rectangulare : x = 5104,650 km (fata de Ecuator),
y = 4471, 00 km (fata de meridianul GREENWICH), distanţa fiind aproximativ egală între Ecuator şi Polul Nord.
În proiecţia Gauss a hărţilor 1:25000 localitatea se înscrie în următoarea nomenclatură astfel:
L34-66-C-a, L34-66-C-b,
L34-66-C-c, L34-66-C-d.
1/50.000 = L – 34 – 66 – c
1/100.000 = L – 34 – 66
Localitatea are km. 0” la intersecţia străzilor Calea lui Traian, Str. Republicii, Piaţa 30 Decembrie, ceea ce ar trebuii marcat ca semn convenţional.
Oraşul se află la altitudinea de 80-90 m deasupra Mării Adriatice având următoarele cote astfel;
- cota 82,1 in S – V este cea mai mică.
- cota 88,8 la Movila Odaia Lupului, la Sud (Sighet).
- cota 88,9 la Podul Cioclării, la N –V.
- cota 90,0 la Movila Izacova in S – E;
- cota 92,4 Movila Lupului la 4 km. sud
Sânnicolau Mare se întinde pe o suprafaţă de 133,92 km2, 1.55% din suprafaţa
judeţuluiTimiş, iar suprafaţa construibilă este de 12.1 km2.
Teritoriul localităţi se întinde pe o suprafaţă de 13.635 ha din care intravilan 918 ha, 420 ha suprafaţă construibilă cu un număr de 3253 gospodării ce deţin teren agricol, iar terenul pentru agricultură, fiind de 10.696 ha.
Liniile de hotar sunt marcate convenţional prin:
- semne de hotar, la sud Câmpul Bălătan, cota 84,8 m, la vest Hunca Mare cota 86,4 m, la est Movila Izacova 90,0 m, în partea nordică a oraşului, la 6 km pe râul Mureş între bornele de frontieră PP47-PP84, (kilometri fluviali; kmFl 12+500 – kmFl 18+500)
Localitatea, pe cursul neregulat al râului Mureş ce formează frontieră cu R. Ungaria are un număr de 4 insule (insulele 4,5,8 şi 9), stabilite prin măsurătorile din 1996, efectuate de partea română şi maghiară (din 10 în 10 ani se efectuează aceste măsurători, conform tratatului încheiat între România şi Ungaria). Linia de frontieră trece pe mijlocul şenalului navigabil acolo unde apa este mai adâncă.
Aceste insule sunt dispuse astfel:
- Insula nr.4 în dreptul bornei PP 78 (Prunişte), fiind de mică dimensiune.
- Insula nr.5 în dreptul bornei PP 68 – 72, insula de mare dimensiune L=550 m, l=40 m.
- Insula nr.8 în dreptul bornei PP 50 (în stânga Staţiei de pompare), de mică dimensiune.
- Insula nr.9 în dreptul bornei PP 47 – 49, fiind a doua insulă ca mărime L=250m, l=20m.
Insulele cu nr. 6 şi 7 aparţin Republicii Ungaria.
De întreţinerea semnelor de frontieră (borne), răspunde administraţia locală, iar Poliţia de frontieră, răspunde de regimul juridic al frontierei de stat (cuprinde totalitatea acordurilor, tratatelor şi convenţiilor încheiate cu ţara vecină şi regulile ce trebuie respectate de cetăţenii fiecărui stat, în apropierea frontierei). Administraţia locală are în administrare un număr de 31 borne de întreţinut între PP47 – PP 78 şi borna secundară PP56/AR.
Pescuitul pe râul Mureş se face sportiv, pe baza permisului de pescuit vizat de IJPF Timiş, de către partea română, iar de partea ungară, se practică pescuitul industrial.
Exploatarea masei lemnoase de pe insulele din Lunca Mureşului, se face foarte redus, numai cu aprobările legale în vigoare.
Suprafaţa de teren de la malul râului Mureş la Digul de protecţie (Dolmă),a fost declarată rezervaţie naturală cu sediul la Cenad. De protecţia malului râului Mureş şi a digului (dolmei), răspunde Direcţia Apele Române Arad şi Direcţia Silvică Timiş.
Hotarul oraşului se învecinează la est cu hotarul comunei Saravale la 7 km, la sud cu hotarul comunei Tomnatic la 12 km distanţă, în sud-vest cu hotarul satului Nerău (comuna Teremia Mare) la 13 km distanţă, în vest la 12 km distanţă cu hotarul comunei Dudeştii Vechi iar la nord- vest la 6 km distanţă cu hotarul comunei Cenad.
În linie dreaptă, localitatea se află la 5 km. de graniţă cu R.Ungaria, la 26 Km de Serbia-Muntenegru şi la 35 km. de punctul cel mai vestic al ţării, borna TRIPLEX CONFINIUM(1920),
borna de frontieră ce marchează graniţa în trei direcţii a celor trei state; România –Ungaria şi Serbia-Muntenegru .
Oraşul se află pe drumul european E70 (fostDN6), la 620km de km. 0 Bucureşti, la 64 km. de Timişoara şi la 14 km de Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – Kizombor. Odată cu deschiderea traficului greu prin Vama Cenad, drumul E70, trece pe străzile Drumul Gării, Timişorii, Horia Damşescu şi Drumul Cenadului, iar în proiectul de viitor, drumul E70 va ocoli oraşul pe la sud.
Localitatea mai are următoarele drumuri:
Drumuri judeţene;
- DJ.682 Deva – Arad – Sannicolau Mare – Dudeşti Vechi – Beba Veche 155 Km.
- DJ.59C Jimbolia – Sânnicolau Mare 40 km.
Drumuri de ţară;
- drumul spre Cheglevici la vest (cel mai vechi drum ce făcea legătura cu Szeged)
- drumul spre Igriş la N-E
- drumul Morii spre râul Mureş – canalul Silvia
- drumul Comloşului la sud
- drumul vechi al Timişoarei
Oraşul are legături feroviare, fiind un nod de cale ferată, din care intră şi pleacă următoarele trenuri; spre Arad, Timişoara, Valcani şi Cenad.
Oraşul are un număr de 112 străzi cu o lungime de 60.85 km, dispuse perpendicular unele pe altele. Lungimea oraşului este de 4 km. iar lăţimea de 3,2 km. Casele sânt aşezate după aliniamentul străzilor şi în majoritate cu lungimea perpendiculară pe axul străzii, fiind paralele între ele.
Localitatea este împărţită în 106 cvartale în formă de: dreptunghi 70%, pătrate 20% şi 10% alte forme, şi dispune de 10 cartiere (zone), construite de-a lungul etapele sale istorice.
Oraşul are aproximativ forma unui dreptunghi, cu latura mare de la E la V, iar latura mică
de la N la S. Oraşul nu are aeroport, dar avioanele utilitare folosesc pentru aterizare şi decolare, izlazurile, nu are port la râul Mureş, (în vechime exista un debarcader pentru descărcarea lemnului,sării şi altor produse ce veneau pe cale navigabilă). Într-un proiect de viitor la km.fl. 12+500(PP47), se va amenaja o zonă de agrement.
Oraşul Sânnicolau Mare se înscrie în categoria oraşelor de rangul III (conform L.489/04.07.2001) cu o populaţie 13270 existând un număr de 13 naţionalităţi cu un potenţial economic dezvoltat, bazat pe investiţii străine de peste 150 milioane dolari, cu un buget anual de peste 95 miliarde lei. Într-un clasament al celor 174 de oraşe sub 25000 locuitori, Sannicolau Mare se înscrie între primele 3 oraşe.
Toate datele prezentate, îi conferă oraşului rolul de centru de influenţă urbană fiind un oraş polarizator pentru localităţile din jur şi pentru cele limitrofe frontierei din Ungaria şi Serbia-Muntenegru.
Zona Sannicolau Mare se înscrie în culoarul internaţional de trafic aerian, având punctul central pe localitatea Nădlag, cu 25 km stânga şi 25 km dreapta.

Get your Google PageRank
Antispam

Sannicolau Mare potentialul natural
POTENŢIALUL NATURAL

Potenţialul natural are în componenţa sa următoarele:
- structura geologică
- relieful
- clima
- hidrografia
- flora şi fauna
- solurile
Potenţialul natural stă la baza dezvoltării unei comunităţi umane în timp şi spaţiu şi se află înaintea potenţialuilui demografic şi economic.
FAVORABILITĂŢI
Condiţiile geografice (litografia, structura tehtonică, neotehtonică, seismicitatea, resursele solului) au o influienţă specifică, în principal indirectă, mai greu de sesizat la prima vedere, ce afectează dezvoltarea şi repartiţia comunităţilor umane.
Suprafaţa teritorială a localităţii face parte din Bazinul Aranca, fiind o componentă a Câmpiei Panonice.
Din punct de vedere al condiţiilor geologice, acestea au favorizat existenţa umană pe vatra localităţii.
Din punct de vedere litologic, acestea au favorizat irigarea terenurilor, iar ca zăcământ natural, localitatea a beneficiat de apa geotermală. Şi celelalte componente ale geologiei au favorizat dezvoltarea localităţii.
Relieful zonei cu o altitudine medie de 85 m, a avut o consecinţă directă a unei geneze complexe şi îndelungate, reunind o gamă variată de însuşiri calitative şi cantitative, care au o însemnătate deosebită în viaţa şi activitatea comunităţii din această zonă. Declivitatea este o altă trăsătură a reliefului din zona, înclinat de la E la V ( de la cota 92,0 la cota 77.00) cu efect important asupra zonei.

Întregul relieful localităţii este brăzdat de canale şi ridicături de pământ, numite huncii, iar la nord şi la sud terenul este mult mai ridicat comparativ cu terenul înconjurător. Toate aceste aspecte ale reliefului, au favorizat circulaţia persoanelor şi a mărfurilor, de la E la V şi de la N la S.

Zona oraşului se află sub influenţa centrului de presiune Azore şi sub o influienţă slabă a centrului de maxim barometru siberian, fiind o zonă cu o climă de tranziţie între clima continentală şi cea oceanică, cu o temperatură normală de 10,80C.

În general clima din zonă se găseşte sub influenţa combinată a climatului continental şi mediteranian, având o nuanţă mai pronunţată mediteraniană, fapt ce a avut un efect benefic dezvoltării zonei.

Precipitaţiile sânt în general îndestulatoare pentru dezvoltarea plantelor, iar vânturile ating tăria medie între 2.5-3.00 m/sec.

Condiţiile climatice au favorizat de-a lungul timpului dezvoltarea localităţii din punct de vedere demografic şi economic.

Hidrologia în zonă este rezultatul acţiunilor combinate ale factorilor climaterici, hidrografici, morfologici şi geologici.

Morfologia terenului a influienţat adâncimea şi drenajul apei freatice, factorii climatici şi hidrografici au influienţat alimentarea, drenarea şi variaţiile nivelului apei freatice, iar factorul geologic a determinat existenţa stratului freatic şi a straturilor acvifere de adâncime, favorizând dezvoltarea agriculturii.

Având apa freatică la o adâncime de 4 – 6 m, locuitorii au folosit apa pentru cultivarea legumelor. Existenţa canalului Aranca şi a întregului sistem hidrotehnic (construirea lui a început în 1887 şi s-a terminat în 1984) a, avut efecte benefice pentru agricultura din zonă. Cele 75 de canale (principale şi secundare) precum şi existenţa a două staţii de pompare de pe râul Mureş, au dat posibilitatea de irigare a culturilor, de eliminarea apelor abundente de suprafaţă şi la o compartimentare a terenului, favorizând organizarea şi aplicarea celor mai noi tehnologii agrotehnice de prelucrare a pământului şi obţinerea unor recolte bogate.

Amenajarea întregului bazin al Arancăi şi al teritoriului oraşului, a favorizat această zonă, devenind accesibilă pe toate direcţiile. Pe vechiul Drum al morii, către râul Mureş, în perioade vechi existau amplasate mori pentru măcinat cereale, de unde se obţinea materia primă pentru oameni şi animale.

Învelişul biotic al suprafeţei teritoriului localităţii, prin componenţa şi extensiune, a influienţat puternic existenţa şi activitatea locuitorilor. El, a avut şi are un rol deosebit în viaţa comunităţii, deoarece continuă să asigure esenţa alimentaţiei prin produse vegetale şi animale şi mai contribuie ca materie primă pentru industrie.

Alte formaţiuni vegetale cu rol benefic sânt păşunile şi fâneţele folosite pentru creşterea animalelor, iar plantaţiile de duzi existente până în anul 1945, a făcut posibilă creşterea viermilor de mătase, materie primă pentru fabricile de bumbac, din fostul imperiu austro – ungar, iar apoi pentru cele din ţară.

În evidenţă astăzi mai sunt terenuri destinate ca izlazuri şi fâneţe, pentru creşterea animalelor, existând şi păşuni amenajate lângă fermele agrozootehnice de stat şi apoi privatizate.

Lumea animală a oferit fie resurse de hrană, fie de sprijin în transporturi. În epoci îndepartate, în această zonă, oamenii î-şi asigurau prin vânătoare cantităţile necesare de carne, grăsime, tendoanele fiind folosite la cusutul pieilor şi blănurilor, pentru îmbrăcăminte sau acoperitul locuinţei.

În perioada actuală, vânatul există insuficient, iar vânătoarea este organizată legal (în oraş existând o filială de vânătoare).

Animalele de tracţiune şi transport au avut un rol decisiv în dezvoltarea localităţii, care s-a aflat pe drumul de caravană încă din timpul romanilor şi apoi pe drumul comercial care lega Transilvania de-a lungul văii râului Mureş, cu Occidentul. Aici era un loc de popas al diligenţelor, poştalioanelor şi căruţelor, având destinat un teren denumit ,,Pământul poştalioanelor cu 100 ha.”

Existenţa râului Mureş şi a Arancăi, au creat în zona localităţii, mari posibilităţi pentru oamenii ce aveau nevoie de peşte, în special după revărsări, formându-se lacuri pline cu stuf şi peşte.

După modernizarea sistemului hidrotehnic, aproape toate canalele erau pline cu peşte, raci şi broaşte, devenind pentru mulţi cetăţeni ca pasiune – pescuitul, în oraş existând peste 400 de pescari cu permise de pescuit.

O altă preocupare majoră a cetăţenilor, până în anul 1947, a fost creşterea albinelor şi producerea mierii de albine, astăzi practicându-se foarte puţin, în schimb pe hotarul localităţii, primavara şi vara, sosesc apicultorii din alte zone ale ţării.

Fertilitatea naturală a solului a constituit un factor de atractivitate în procesul de formare şi constituire a comunităţii pe această vatră. Din timpurile străvechi, pământul acestei zone a fost fertil, asigurând atât hrana oamenilor şi animalelor, cât şi comercializarea produselor, fie prelucrate, fie ca materie primă.

Influienţa şi acţiunea în timp a factorilor pedogenetici (relief, rocă, climă, hidrografie), ca şi intervenţia omului prin importante lucrări hidroameliorative începute cu mai bine de 200 de ani în urmă, au determinat existenţa unei cuverturi de sol de o accentuată complexitate şi diversitate.

Prin aplicarea unei tehnologii moderne de prelucrare a pământului, în perioada 1960 – 1990 se asigura materia primă pentru industria locală, dar şi pentru alte zone ale ţării şi chiar pentru export în fostele ţări socialiste ( legumicultura se efectua pe o suprafaţă de peste 800 ha).

După o perioadă de stagnare, 1990 – 1997, pământul fiind împropietărit, începe ca prin forme asociative, această bogaţie să-şi recapete valoarea, exemplul cel mai elocvent, este apariţia investitorilor italieni şi germani în agricultura din zonă.

RESTRICŢII

Potenţialul natural al zonei oraşului a îngreunat de-a lungul timpului, realizarea unor obiective economice şi o dezvoltare mai dinamică.

Din punct de vedere geologic, zona se înscrie în activitatea neotectonică ce s-a format după colmatarea Mării Panonice, ducând la formarea de noi falii cu acţiune tehtonică de valoare mică.

Caracterul profund şi activ al faliilor, care separau blocurile tectonice, este dovedită şi de existenţa apelor termale , minerale, a gazului de sondă şi a ţiţeiului.

Din punct de vedere neotectonic, zona face parte din Grabenul Sannicolau Mare în vest. În această zonă s-au produs şi este posibil să se mai producă cutremure de natură tectonică, în care adâncimea, depăşeşte 10 km.

În zona oraşului, de-a lungul vremii sunt consemnate un număr de 7 cutremure. În 1879 şi 1931 s-au produs cutremure având intensitatea de 4 grade pe scara Mercali, cu epicentrul în zona localităţii, fără a, avea însă urmări grave. Se mai resimt cutremure în zonă, de intensitate mai mică, având epicentrul în zona Bancloc. Acest fapt a făcut ca toate construcţiile şi obiectivele din zonă să nu depăşească înălţimea de 2 – 5 nivele şi cu o fundaţie mare (exemplul Castelului Nako şi Biserica Catolică).

Relieful din zona localităţii, de-a lungul vremii fiind foarte variat datorită mlaştinilor şi revarsărilor de ape, a îngreunat mult dezvoltarea economică. Abia după 1716 prin elabolarea ,,Planului de modernizare a Banatului” emis de Curtea Imperială din Viena, relieful în zona localităţii suferă transformări prin acţiunea umană astfel: în 1816 se construieşte digul pe malul stâng al râului Mureş, se amenajează canalul Aranca şi alte lucrări hidrotehnice, ceea ce a costat timp, vieţi omeneşti şi imense cheltuieli financiare (fiecare comună avea stabilită o poţiune de dig de realizat).

Condiţiile climatice, cu toate că de-a lungul timpului au favorizat zona, sunt perioade de timp, când temperaturile sunt mari vara fără precipitaţii şi sunt perioade când umiditatea depăşeşte limitele normale.

Reţeaua hidrografică a zonei a funcţionat bine până în 1990, având în funcţie toate staţiile de pompare a apei, iar după 1990 acestea nu mai functionează, fapt ce face ca apele din stratul de suprafaţă să ajungă la adâncimi mai mari, ducând la obţinerea unor producţii agricole slabe.

Un prim semnal de repunere în funcţiune, îl va da firmele italiene care lucrează pământul, punând în funcţiune sistemul de irigaţii, ajutaţi şi de statul român.

La ora actuală sistemul hidrotehnic doar reglează apele ce provin din ploi, care în ultimii ani şi aceasta a fost foarte puţine. Lipsa apei potabile subterane de sub vatra oraşului, a făcut ca pentru asigurarea localităţii cu apa necesară, aceasta să fie adusă din localitatea Sânpetru Mare, de la 14 km cu mari costuri.

Nefolosirea apei geotermale pentru tratamentul balnear al cetăţenilor, fie din lipsa de fonduri, fie din cauze subiective, reprezintă o mare pierdere pentru oraş. La ora actuală, apa geotermală se foloseşte în amestec cu apa rece la cele două ştranduri pe timp de vară şi ca agent termic în aparatele de contracurent din punctele termice.

Învelişul biotic al zonei, cu toate că a fost favorabil, a îngreunat unele activităţi economice, datorită neaplicării raţionale a protecţiei mediului înconjurător.

Defrişarea definitivă a pădurii Zăbrani, de 316 ha în 1911 de către guvernul ungar, a făcut localitatea să piardă cel mai valoros înveliş biotic, ce avea vechime de mii de ani.

Exploatarea neraţională a Luncii Mureşului, a lăsat urme adânci , dar în perspectivă este posibil ca aceasta să fie declarată ,,Rezervaţie naturală”.

Zona localităţii, pe timpul verii, se confruntă cu o invazie masivă de ţânţari, care provin de pe canalul Aranca, ce depozitează multe reziduri din cauza neântreţinerii. Dacă acest canal ar fi modernizat şi amenajat, oraşul ar semăna cu marile oraşe aşezate pe râuri şi fluvii, şi ar fi unul din cele mai frumoase oraşe de câmpie. Existenţa rozătoarelor provoacă multe daune, care printr-un program bine coordonat de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, s-ar putea reduce substanţial. Un factor care a dus la distrugerea terenurilor agricole este culrura de cânepă, însă din 1990 aceste culturi nu se mai cultivă, datorită falimentului fabricii de cănepă. Folosirea excesivă a îngrăşămintelor chimice, insecticidelor, pesticidelor, pentru a obţine recolte cât mai mari, au sărăcit pământul de conţinutul organic, atât de necesar plantelor, pe o durata mai mare de timp.

Cu toate aceste restricţii prezentate, oraşul cu oamenii săi şi-a orientat întotdeauna dezvoltarea economică, inclusiv cea industrială, spre acele sectoare care fac posibilă folosirea forţei de muncă din zonă. Prin întreţinerea, folosirea şi protejarea potenţialului natural la standarde europene, localitatea şi teritoriul său pot deveni o zonă extrem de atrăgătoare pentru orce investitor sau turist ce ne vizitează oraşul -- totul depinde însă de oamenii acestei vetre străbune.

2.1. STRUCTURA GEOLOGICĂ

Bazinul Aranca face parte din punct de vedere geologic din Depresiunea Panonică formată prin scufundarea masivului Hercinic care se întindea între Carpaţii Meridionali şi Dinarici. Geografic, face parte din unitatea de relif Câmpia Tisei ce s-a format prin colmatarea Lacului Panonic. Fiind o câmpie de acumulare are la bază sedimente ale Mărilor terţiare mai vechi, peste care s-au depus acelea ale Lacului Panonic, iar mai târziu aluvunile râurilor.

Fundamentul constituit din şisturi cristaline şi roci eruptive este fragmentat in locuri de mişcările epirogenetice la care a fost supus. Depozitele terţiare se caracterizează litologic prin predominarea sedimentelor marno-argiloase (miocene) şi celor nisipoase (pliocene). Câmpia Banatului reprezintă jumătate din Câmpia Vestică cu o altitudine între 75 -180 m dar şi cu zone mai coborâte ca altitudine care se află în ariile de subsidenţă. Câmpia Banatului aparţine porţiunii estice a marelui bazin de sedimentare numit Depresiunea Panonică ce are un fundament cutat, carpatic în care a fost depistat un sistem complex de fracturi precum marile falii.(27). Dintre marile falii panonice cea mai importantă este cea care desparte (cretacicul) cristalinul Apusenilor de cel Panonic şi care trece prin estul Câmpiei Nădlagului. Cretacicul îşi face apariţia sub forme de petice peste cristalinul ce face parte din fundament. În tortonian apar nisipuri, argile, calcare, gresii ca urmare a umplerii depresiunii care sunt parţial erodate. Ca subdiviziune, apare Câmpia Mureşului ce se desfăşoară la nord şi la sud de Mureş şi prezintă două sectoare. În cadrul acestei câmpii apare ca subunitate Câmpia Aranca.

Din punct de vedere geologic, Câmpia Arancăi are ca bază fundament carpatic cristalin acoperit de o cuvertură sedimentară. În Câmpia Arancăi apar o serie de roci de suprafaţă precum aluviuni recente (nisipuri, pietrişuri mici, mâluri), peste care apar nisipuri dunificate şi roci lutoargiloase ce conduc la stagnarea apelor meteorice şi la împiedicarea inundaţiilor (27). Din punct de vedere al structurii geologice, oraşul Sannicolau Mare se suprapune unei formaţiuni din era terţiară şi anume neogen . În urma forărilor fântânilor arteziene pe teritoriul oraşului la adâncimi de până la aproximativ 300 m, s-a constatat că straturile sunt formate din alternanţe de argilă vânată, argilă galbenă şi nisip .

2.2. RELIEFUL

Câmpia Arancăi este situată în partea cea mai de vest a ţării, între râul Mureş şi Câmpia Jimboliei, fiind cea mai nouă şi cea mai joasă câmpie mureşană .

Teritoriul este amplasat în Câmpia Mureşlui care este formă tipică de subsidenţă fluvio-lacustră, cu văi puţin adânci cu albii părăsite rezultate în urma regularizării cursurilor de apă şi a desecării cu latitudine cuprinsă între 80-85 m. partea N este situată în fosta luncă a Mureşului iar partea de S în fosta luncă a vechiului pârău Aranca, astăzi regularizat şi canalizat

În fapt perimetrul studiat se află la S de Mureş şi la contactul a trei subunităţi

-lunca Mureşului, care este cea mai tânără formaţiune de relief aflată în extremitatea N a arealului, prezentând lăţimni reduse de la câteva zeci până la câteva sute de m. relieful caracteristic este reprezentat de grinduri cu zone depresionare, cu văi părăsite, slab estompate, chiar dacă în prezent, o parte din luncă a fost scoasă de sub influenţa inundaţiilor prin lucrări de îndiguire :

-câmpia joasă a Arancăi, unde panta foarte redusă a reliefului a determinat meandre foarte puternice prin părăsirea albiilor şi crearea de alte cursuri cu noi sedimentări. Varietatea formelor de relief (alternanţă de grinduri, belciuge, privaluri, ;popine, microdepresiuni presărate cu martori de eroziune din vechea câmpie formată pe materiale loessoide), este mai mare pe traiectul curgerii vechilor văi

-câmpia înaltă a Vingăi situată în extremitatea estică domină câmpia joasă prin înălţime şi diferă de aceasta datorită fiabilităţii materialelor loessoide fapt pentru care văile şi-au adâncit foarte mult albiile meandrate în loess, explicânduse, astfel, adâncimea mare a fragmentării reliefului.

Limita de nord include lunca Mureşului, de la nord de Periam în aval, iar limita de sud-est trece printre râurile Aranca şi Galaţca, urmărind o mică diferenţă de nivel, pe curba de 90 m, începând de la Sânpetru Mare, pe la vest de Tomnatic şi nord de Teremia Mică .

Câmpia Arancăi este o câmpie joasă subsidentă de luncă şi de divagare în formă de con, cu punctul de inserţie pe cotul de 90° al Mureşului la nord de Periam (27).

Altitudinea dominantă a câmpiei este de 80-85 m, pe unele grinduri urcând la 90 m, iar la ieşirea Arancăi din ţară coboară la 77 m. Panta câmpiei este de circa 0,30‰ adică aproape de orizontală. Datorită acestui fapt apar microforme de tipul albiilor şi meandrelor părăsite, canale de drenaj, grinduri fluviatile şi movile antropice .

Oraşul Sannicolau Mare împreună cu împrejurimile au un relief caracteristic de câmpie cu o altitudine medie de 85 m. Partea cea mai ridicată apare la est şi la sud de oraş, iar partea cea mai joasă apare în Aranca .

Oraşul este aşezat în câmpia joasă a canalului Aranca. Aceasta este în general plană doar uşor fragmentată, ca rezultat al eroziunii apei din perioada când Mureşul a mai putut revărsa, (în prezent nu mai este posibil), şi al depunerii neuniforme de material aluvionar .

Pe teritoriul oraşului se află nişte ridicături care au direcţia SV-NE, ce se continuă spre comuna Saravale. Cea mai importantă dintre aceste „hunci” (ridicături) se află pe fosta linie de hotar între oraşul Sannicolau Mare şi fosta comuna Sannicolau German (în prezent încorporată oraşului) la sud de drumul Dudeştii Vechi – Tomnatic şi se numeşte Hunca Farchii . Cea mai importantă resursă naturală este apa geotermală ce se întrebuinţează în sere , la topitoriile de cânepă şi la încălzitul locuinţelor .

În funcţie de potenţialul energetic s-a realizat o grupare de 4 centre. Astfel grupa cu potenţialul cel mai mare (70% din totalul judeţului Timiş) însumează următoarele areale: Sânnicolau Mare, Tomnatic, Lovrin şi Jimbolia. La grupa a doua se încadrează: Grabaţi, Cherestur, Teremia Mare, Variaş şi Saravale. La a treia grupă: Deta, Iecea Mare şi Şandra. Petrolul şi gazele naturale au fost descoperite în Câmpia Arancăi la Cherestur, Cheglevici, Dudeştii Vechi şi Teremia Mare .

În cadrul oraşului Sânnicolau Mare s-a creat cea mai mare reţea hidrografică din ţară astfel că toată suprafaţa agricolă este compartimentată şi înconjurată de canale de irigaţii şi de desecare cu mare eficienţă în producţia agricolă .

2.3. CLIMA

Oraşul Sânnicolau Mare, prin poziţia sa matematică-2037 longitudine şi 4604 latitudine-din cadrul continentului Europa, se încadrează în condiţiile climatului temperat –continental cu predominarea maselor de aer maritim şi a celor continentale de origine estică la care se adaugă masele de aer cald ce traversează Marea Mediterană şi a unor mase de aer rece polar.

Circulaţia vestică persistă atât în perioada rece cât şi în perioada caldă a anului şi se caracterizează prin ierni blânde cu precipitaţii lichide.

Circulaţia polară este determinată de ciclonii din nordul Oceanului Atlantic şi se caracterizează prin scăderi de temperatură, nebulozitate accentuată şi precipitaţii sub formă de averse, iar iarna ninsorile sunt însoţite de intensificări ale vântului.

Circulaţia tropicală determină ierni blânde şi cantităţi însemnate de precipitaţii iar vara o vreme instabilă cu averse şi descărcări electrice.

Temperatura aerului –Temperatura medie anuală este de 10,70C însă aceasta poate depăşi uneori 110C, ca de exemplu în anul 1950 când a fost de 11,90C. Temperatura medie anuală poate să scadă sub 100C ca în anul 1956 când s-au înregistrat doar 9,50C(11).

--Temperaturile medii sezoniere sunt următoarele: primăvara 110C (aprilie); vara 210C (iulie); toamna 11,80C (octombrie);iarna 1,40C (ianuarie).

--Temperaturi medii lunare sub 00C se Înregistrează abia în lunile ianuarie (-1,40C) şi februarie (-0,10C).

--Amplitudinea termică medie anuală este de 23,30C (adică diferenţa de temperatură între luna ianuarie –1,40C şi luna iulie 21,90C).

Temperaturile extreme sunt importante pentru adaptarea unor măsuri de protecţie în sectoarele în care este nevoie. Temperatura maximă absolută s-a înregistrat la 6 iulie 1956:40,50C, iar temperatura minimă absolută s-a înregistrat la 13 februarie 1935:-300C astfel că amplitudinea termică absolută este de 70,50C (11).

Variatia temperaturii medii lunare in anul 2002 la statia meteorologica Sannicolau Mare

Temperaturi medii lunare si multianuale (2002) (12).

Frecvenţa zilelor cu diferite temperaturi caracteristice -Numărul zilelor de îngheţ este de 46-49/an iar primul îngheţ se înregistrează la jumătatea lunii octombrie iar ultimul la jumătatea lunii aprilie.

-Numărul zilelor de iarnă (temperatura maximă < 00C) este redus datorită influenţei aerului maritim cald şi umed. Cele mai multe zile de iarnă se înregistrează în luna ianuarie

-Numărul zilelor tropicale (temperatura maximă > 300C) depăşeşte 350C fiind caracteristice lunilor iulie şi august.

Precipitaţiile atmosferice -Cantitatea medie anuală este de 535,3 mm/an .Cantitatea maximă anuală a fost de 757 mm/an în anul 1955,iar cantitatea minimă de precipitaţii a fost de 464mm/an în anul 1961.

-În cursul unui an, cele mai bogate precipitaţii cad în luna iunie (69,5mm), iar cele mai reduse în luna februarie(29,1mm).

-Pe anotimpuri precipitaţiile se repartizează astfel : primăvara 134,5 mm; vara 171,2 mm; toamna 132,8 mm iar iarna 89,8 mm(11)

Cantitati medii lunare de precipitatii

Cantitati medii lunare si multianuale de precipitatii (2002) (12)

Stratul de zăpadă - Iarna este de obicei mai săracă în zăpadă, solul fiind acoperit în medie 30 de zile /an, din care 15 zile în luna ianuarie. Iarna 2003 in oras;


Vânturile-Vânturile dominante sunt cele din vest şi nord -vest, care aduc precipitaţii sub formă de averse şi cele de sud -est, care sunt uscate.

-În luna iunie domină vântul de nord- vest ce are o pondere de 25% din totalul vânturilor; în luna septembrie domină vânturile de sud- est cu o pondere de 21,5% iar vântul de sud are cea mai scăzută frecvenţă şi bat mai ales în lunile aprilie şi mai.

- Frecvenţa medie anuală oscilează între 1,2- 3,1 m/s iar viteza medie cea mai mare este de 3,8 m/s.
Frecventa medie anuala a vintului pe directii (%) (2002) (12)

Radiaţia solară -Durata insolaţiei este de 2.100 ore/an .Radiaţia solară medie anuală este de aproximativ 118 kcal/cm din care se înregistrează 100 kcal în semestrul cald şi 18 kcal în cel rece.

Staţia Meteo a localităţii a funcţionat între anii 1928 – 1948, reluată activitatea în 1953 – continuând în prezent

2.4. HIDROGRAFIA

În zona Aranca, hidrografia este rezultatul acţiunii combinate ale factorilor climatici, hidrografici, morfologici şi geologici. Morfologia terenului influenţează adâncimea şi drenajul apei freatice, factorii climatici şi hidrografici influenţează alimentarea, drenarea şi variaţiile nivelului apei freatice, iar factorul geologic determină existenţa stratului freatic şi a straturilor acvifere de adâncime. Dintre aceşti factori , numai factorul climatic este considerat uniform pentru întreaga zonă, ceilalţi factori fiind diferiţi de la o zonă la alta. Astfel condiţiile de alimentare şi drenare diferă în lunca Mureşului faţă de terasă şi câmpie.

Colectorul principal al Câmpiei Aranca este Aranca, ce se varsă în Tisa. Canalul Aranca este instalat pe fostele albii ale Mureşului şi dispune de un areal de divagare înainte de îndiguire. Izvorăşte din lunca Mureşului, de la Felnac (unde începe digul Mureşului ) şi se varsă în Tisa .

Sistemul hidrotehnic Sannicolau Mare

Canalul Aranca traversează Sannicolau Mare şi avea în trecut ca scop evacuarea apei din terenurile inundate, fiind lărgit şi adâncit în anii 1959 şi 1960. Pe teritoriul oraşului are o lungime de 10km si 532 m şi o lăţime variind între 6 şi 16 m şi o adâncime cuprinsă între 1 – 3 m. Panta este de 0,1-0,15 km, iar diferenţa de nivel între punctele de intrare (E) şi (U) din oraş este de 2,5 m. Debitul maxim se înregistrează primăvara, iar debitul minim vara .

Sistemul de desecare Aranca IV al oraşului Sânnicolau Mare are o suprafaţă de 31.480 ha, având un număr de 34 de puţuri, fiecare cu o suprafaţă de 926 ha dintre care şapte puţuri sunt în funcţiune, iar nouă sunt defecte .

În regiunea Aranca apa freatică contribuie la excesul de apă din sol, dar numai până la adâncimea de 2 m; de la adâncimea de 2,3 m apa freatică nu mai are influenţă asupra solului, dar contribuie la alimentarea lui în timpul secetei. Alimentarea canalului cu apă se face din precipitaţii, izvoare de apa subterană şi din ape arteziene .

Întreaga suprafaţă a oraşului şi chiar a împrejurimilor este apărată împotriva inundaţiilor, a apelor râului Mureş de digul ce însoţeşte Mureşul, având o siguranţă de cel puţin 1m faţă de apele maxime ale Mureşului .

Râul Mureş străbate judeţul Timiş prin partea sa nordică pe o lungime de 42 km de la Periam Port la Cenad, fiind îndiguit pe întreaga sa lungime. La sud de Mureş, de la nord-est către sud-vest curge Aranca pe o lungime totală de 104 km, din care 65 km în cuprinsul judeţului Timiş. Râul Aranca are un curs domol şi se suprapune peste un vechi curs al Mureşului .

SCURT ISTORIC

Canalul Aranca este un vechi curs al râului Mureş care în perioada cetăţii antice Morisena se presupune că ar fi fost navigabil dovadă fiind corabia scufundată în albia Arancăi ( de lângă …) Din legendele trecutului o versiune este aceea că Attila, conducătorul hunilor, după ce a fost încoronat pe albia Arancăi, aceştia au modificat cursul râului Mureş în forma actuală .

De-a lungul timpului canalul Aranca a fost colectorul principal al câmpiei Aranca deoarece solul din teritoriul câmpiei a fost sub influenţa directă şi accentuată a apelor de suprafaţă şi subterane ceea ce a făcut să aibă un proces de geneză şi evoluţie cu totul caracteristic.

Aranca izvorăşte din lunca Mureşului de la Felnac (unde a început construcţia digului în 1816 ) şi se varsă în râul Tisa .

Canalul Aranca trece prin mijlocul oraşului Sânnicolau Mare şi a fost canalizat începând cu anul 1888 după inundaţiile din primăvara aceluiaşi an. Începând cu anii 1887-1894 s-a construit sistemul hidrotehnic Aranca ce cuprinde şi suprafeţe teritoriale ale oraşului pentru a deservi o suprafaţă de 98,4 km2. Sistemul a funcţionat până în anul 1919 când bazinul Aranca a fost dezmembrat cu actuala frontieră.

În urma proiectului din 1931 şi apoi din 1932 după inundaţiile din acelaşi an, s-a trecut la amenajarea canalului Aranca cu proiecte tehnice în colaborare cu ţara vecină, Iugoslavia. Între anii 1932-1954 au existat preocupări pentru o mai bună folosire a sistemului şi de abia începând cu anul 1954 s-a început propriu-zis executarea lucrărilor în amonte şi aval de oraş , finalizate spre sfârşitul anilor 1986.

DATE TEHNICE

Canalul Aranca are o lungime de 84,750 km fiind marcat prin 81 de borne kilometrice .Canalul Aranca este divizat în patru compartimente, zona Sânnicolau Mare fiind situat în compartimentul II de la km 81,7 – km 42. La limita teritorială a oraşului, canalul are o lungime de 10,532 km; lăţimea variind între 6 şi 16 m cu baza mică de 3 m şi o adâncime cuprinsă între 1 şi 3 m. Panta este de 0,1-0,15 m cu diferenţa de nivel între intrare şi ieşire din teritoriul localităţii de 2,5 m. Viteza apei este de 0,8-1,2 m/s, iar debitul maxim este de 2,5 m/s.

Canalul Aranca în localitate este traversat de opt poduri şi trei podeţe, iar în afara oraşului de poduri la intersecţia de canale şi drumuri. Canalul are legătură cu râul Mureş prin două canale reversibile, pe fiecare fiind amplasate câte o staţie de pompare (28)

Râul Mureş

Izvoreşte din munşii Hăşmaşul Mare, străbate Podişul Târnavelor, Defileul Topliţa – Deta, trece prin dreapta Munţilor Apuseni, coboară în depresiunea Alba Iulia, trece apoi prin Munţii Zărandului şi Dealurile Lipovei, intră în Câmpia Vestică trecând prin oraşul Arad, formează apoi frontieră cu Ungaria şi se varsă în Tisa pe teritoriul Ungariei.

Are o lungime de 756,200 km. În vremuri îndepărtate, era o cale navigabilă ce transporta lemnul, sarea, piatra de pavaj şi alte produse din centrul Transilvaniei spre Occident, fiind a doua cale comercială, de-a lungul văii Mureşului. La ora actuală nu mai este navigabil.

Râul Mureş este şi apa de frontieră pe o lungime de 22,50km. între km. Fluvial ,,0” şi km. Fluvial 22+500”, respectiv între bornele de frontieră de pe teritoriul romănesc, de la borna A60/PP1 şi borna PP100(Nădlac). Traseul liniei de frontieră, trece pe mijlocul senalului navigabil (acolo unde apa este mai adincă) şi este marcat prin semne de frontieră în bornaj dublu (fiecare stat cu sistemul său de bornaj ca număr de borne).

Râul Mureş are limitrofe hotarele localităţilor Sânpetru Mare, Saravale, Sannicolau Mare şi Cenad, iar pe teritoriul maghiar, localităţile Apattfalva şi Cenadul Maghiar.

Mureşul formează hotarul de nord al teritoriului oraşului şi graniţă cu Republica Ungară pe o distanţă de 6,200 km. Între bornele PP 47 şi PP 78, respectiv între km.fluvial 12+500 şi 18+500, pe, porţiunea neregulalizată. Are un număr de 26 de insule, din care 14 aparţin statului român, în urma măsurătorilor din 1996 (măsurătorile se fac la un interval de 10 ani). Între bornele PP47 şi PP78, cât este hotarul oraşului, se află un număr de 4 insule ce aparţin statului român. În dreptul staţiei de pompare, bornei PP55, pe timpuri îndepărtate, se afla un port, loc de acostare pentru descărcarea şi încărcarea produselor şi materialelor.

Canalul Mureşanul (Mureşelul), este un afluent al Arancăi, ce izvorăşte din lunca Mureşului, ulterior, acesta fiind amenajat ca şi canal de irigaţii.

În timpuri îndepărtate, trecea prin faţa cetăţii Morisena, fiind al doilea obstacol natural de aparare al cetăţii, împreună cu Aranca.

Mureşelul, are o lungime de 9,3 km. şi o lăţime de 5 – 10 m.şi o adâncime între 1 şi 5 m. de la baza canalului.

Canalul Silvia este un canal construit în cadrul sistemului hidrotehnic, fiind un canal principal de distribuţie a apei pompate de la staţia de pompare de pe râul Mureş, borna PP55. Are o lungime de 2,7 km. cu o lăţime de 25 – 30 m. şi o adâncime de 3 – 5 m. Este străbătut de două poduri din ciment cu lungimea de 20 m. lăţimea de 6 m, înălţimea de 6 m şi o greutate maximă admisă de 30 t.

Celalalte 73 de canale principale şi secundare de pe teritoriul oraşului, sunt de dimensiuni reduse, şi formează împreună sistemul hidrotehnic Sannicolau Mare din Sistemul hidrotehnic Aranca.


FLORA ŞI FAUNA
VEGETAŢIA

Activităţile umane au produs modificări majore în fizionomia covorului vegetal prin extinderea terenurilor agricole şi diminuarea vegetaţiei naturale.

În Câmpia Arancăi se întâlnesc elemente de floră similare cu cele ale întregii Câmpii de Vest dar aici apar mai multe specii (în Banat există circa 21.000 de specii reprezentând 2/3 din flora ţării). Elementele din cadrul Câmpiei Aranca au diverse obârşii geografice precum: europene, euroasiatice, balcanice, mediteraneene şi circumpolare.

În lunca canalului Aranca apar terenuri agricole dar şi pajişti mezofile: iarba câmpului (Agrostis tenius), coada vulpii (Alopicurus pratensis), firuţa ( Poa pratensis), păiuşul de livadă (Festuca pratensis), specii de trefoi (Trifolium pratensis), lucernă sălbatică (Medicago arabica), iar dintre arbori: salcia ( Salix alba), plopul ( Populus nigra).

Hotarul oraşului Sânnicolau Mare se poate încadra ca tip de vegetaţie la stepă, silvostepă şi pădure de stejar. În zona de stepă, stratul ierbos este constituit din toporaşi (Viola odorata), viorele ( Scila bifolia), ghiocei (Galanthus nivalis). Structura floristică a silvostepei cuprinde stejar penduculat (Quercus robur), stejar pufos (Quercus pubescens), plopul alb (Populus alba). În cadrul pădurii de stejar apar pe lângă stejar şi specii ca ulmul (Ulmus minor ) şi plopul (Fraxinus angustifolia).

PLANTE ORNAMENTALE

În zona oraşului Sânnicolau Mare sunt numeroase specii endemice ce ocupă un areal foarte restrâns: laleaua (Tulipa gesneriana), creasta cocoşului (Celosia cristata), muşcată curgătoare (Pelargonium peltatum), begonie (Begonia semperflorens), crizantemă (Chrysanthemum indicum), vârdoage ( Tagetes patula) (30).

În localitate între anii 1970-1981 au existat plantaţii de trandafiri de peste 20000 de specii, oraşul devenind simbolic ,,oraşul trandafirilor”. Cele mai cultivate specii de trandafiri au fost: trandafirul Rosa Indica, Rosa Multicolor, Rosa Alb, Rosa Centifalia, Rosa Semperflorens. La aceste specii de trandafir se mai adaugă gura leului (Antirrhinum majus), bănuţi (Bellis pernnis), precum şi alte specii care s-au adaptat foarte bine la condiţiile climatice ale localităţii. Aceste flori sunt cultivate în grădini, parcuri şi spaţii verzi. În parcurile oraşului se mai întâlnesc şi specii străine precum Ginkgo biloba, originar din China, iar dintre speciile de conifere apare tisa (Taxus bacata) (30).
FAUNA

Fauna este de tip central european cu elemente submediteraneene, cu pătrunderi şi amestec de specii venite din nord, sud şi vestul ţării. Asociaţiile faunistice sunt specifice silvostepei şi pădurii de stejar.

Fauna stepei şi silvostepei se caracterizează prin prezenţa rozătoarelor precum popândăul (Citellus citellus), hârciogul (Cricetus cricetus), iepurele de câmp (Lepus europaeus), iar dintre păsări: turturica (Streptopelia turtur), privighetoarea (Luscina megarhznchos), prepeliţa (Coturnix coturnix) şi potârnichea (Perdix perdix).

În lunca Arancăi şi în mlaştinile din jurul oraşului trăiesc numeroase specii de raţe sălbatice, gâşte, stârci între care ţigănuşul (Plegadis falcinellus), buhaiul de baltă (Bombina bombina), iar dintre animalele cu blană preţioasă apare vidra (Lutra lutra).

Fauna de pădure e reprezentată prin căprioară , vulpe, iepure şi veveriţă, iar dintre păsări sunt aceleaşi prezente şi în stepă şi silvostepă.

Fauna piscicolă prezentă în canalul Aranca şi în Mureş cuprinde somnul pitic (Silurus glanis), crapul (Cyprinus caprio), ştiuca (Esox lucius), carasul (Carassius auratus gibelio), ţiparul (Angiullo) şi obleţul ( Atburnus alburnus).

2.6. SOLURILE

Solurile sunt corelate cu roca , clima şi vegetaţia şi sunt foarte variate .Solurile din cadrul zonei Aranca prezintă mai multe caractere comune : toate solurile au aceeaşi rocă mamă la bază – aluviunile şi cu mici excepţii loessul pe loess- urile mai ridicate ; toate solurile actuale se găsesc într-un stadiu de evoluţie secundară, conţin un procent ridicat de săruri uşor solubile .

În funcţie de aceste caractere şi de formele geomorfologice, solurile se împart în două grupe :solurile de luncă şi solurile de terasă. Solurile din cadrul acestei grupe sunt formate exclusiv pe aluviuni şi au evoluat sub influenţa directă a apei freatice. În cadrul acestei grupe se deosebesc mai multe tipuri genetice de soluri.

a)Solurile aluviale ce ocupă o suprafaţă de 3.800 ha şi se află în imediata apropiere a văilor Aranca şi Galaţca .

Lăcoviştele ocupă suprafeţe destul de mari în zona administrativă a oraşului, mai ales în lunca Mureşului şi a canalului Aranca. Se întâlneşte mai ales lăcoviştea propriu–zisă cu variaţiile asfaltoidă, plumburie si brună, iar pe suprafeţe mai mici lăcoviştea salinizată şi lacovişti cernoziomice .

Sărăturile cuprind solonceacuri, soloneţuri şi solodiu cu diferite forme de creştere .

b) Solurile de terasă ocupă aproape în întregime terenurile mai ridicate. În cadrul acestei grupe apar mai multe tipuri genetice .

Cernoziomul cafeniu ce ocupă o suprafaţă de 3.200 ha ; cernoziomul ciocolatiu cu o suprafaţă de 31.850 ha ; cernoziomul brun cu o suprafaţă de 3.100 ha ; cernoziom lăcoviştit ce se întinde pe o suprafaţă de 7.100 ha şi cernoziomul salinizat pe o suprafaţă de 1.200 ha .

Toate aceste soluri se caracterizează prin intense procese de degradare, iar procesele de salinizare ale acestor soluri nu se produc la suprafaţă, ele având loc la o adâncime de 3-4 m .

În cadrul oraşului Sânnicolau Mare grupa solurilor de luncă ocupă circa 35%, iar grupa solurilor de terasă circa 65%. Din punct de vedere agricol sunt soluri uşor de lucrat şi foarte productive, în afară de cele salinizate şi lăcoviştile. De asemenea sunt irigabile solurile cafenii şi ciocolatii şi cernoziomul brun, dar care se irigă doar cu cantităţi mici de apă fiind la început de degradare .

Influenţa şi acţiunea în timp a factorilor pedogenetici (relief, rocă climă, hidrologie,), ca şi intervenţia omului prin importantele lucrări hidroameliorative începute cu mai bine de 200 ani în urmă, au determinat existenta unei cuverturi de sol de o accentuată complexitate şi diversitate.

Prin gruparea unităţilor de teren U.T. din cartograma alăturată rezultă următoreale tipuri dominante de soluri:

1. Cernoziomuri 1-18 (tipice, gleizate, sărăturate): 37%

2. Cernoziomuri cambice 19-24 (gleizate, vermice, sărăturate): 5%

3. Soluri brune eumezobazie, 25-43 (molice, gleizate, sărăturate): 16 %

4. Lăcovişti, soluri gleice şi soloneţuri 44-63: 5%

5. Vertisoluri, 64-74 (gleizate, sărăturate): 8 %

6. Soluri aluviale 74-84 (molice, gleizate sărăturate): 8%

7. Asociaţii de vertisoluri cernoziomuri şi soloneţuri 701-720: 20%.

Terenul agricol al comunei se constituie din următoarele folosinţe: arabil10.768.0 ha, păşuni 11701 ha, vii 3,3 ha şi livezi387,3 ha.

Referotor la încadrarea în clase de calitate (fertilitate), pentru categoria de foflosinţă “arabil”, a terenurilor agricole se prezintă astfel: cl. I 480,6 ha (3,9%), cl. a-II-a 6132,0 ha (49,5%), cl. a-III-a 4355,0 ha (35,2%), cl. a-IV-a 1060,0 ha (8,6%), cl a-V-a 350,7 ha (2,8%).

Factorii limitativi care grevează asupra calităţii pământului în această zonă sunt dimensionaţi de fenomenul de sărăturare severă-moderată (salinizare 0,15% din suprafaţă şi alcalizare 0,29%) şi sărăturare redusă (salinizare 7,09%şi alcalizare 18,13%) de continutul reudus în humus (7.27%), de textura argiloasă (moderată 20.22% şi redusă 45.69%) şi de tasare (severă 11,39%, moderată 10,43%, redusă 52,63%).

Ameliorarea şi valorificarea potentialului productiv al pământului se pot realiza în condiţiile abordării integrate a măsurilor hidroameliorative cu cele agropedoameliorative şi culturale curente care vor viza asigurarea unui regim aerohidric în sol la parametri optimi de funcţionalitate, cât şi prin introducerea de noi sisteme tehnologice de conservare şi de adaptare a tehnologiilor culturale curente la specificul condiţiilor pedoclimatice (soiuri, hibrizi )


LECTIE DE ISTORIE SI EDUCATIE

EXTRASE DIN MONOGRAFIE

„Adevărul nu se pierde niciodată în lume,iar oamenii acestei localităţi sunt datori să-l cunoască, pentru că dacă se despărţeaude adevăr - se despărţeau de Dumnezeu”.

NISTOR OPREAN

La întrebarea contelui Nako Alexandru dacă acceptă titlul de „consilier aulic imperial” pentru a nu mai candida la alegerile parlamentare din 1898, Dl. Dr.Av. Nistor Oprean răspunde: ”Domnule conte,eu am o comoară care valorază mai mult decât milioanele de titluri şi aceea se cheamă: „CINSTE”

OCTAVIAN BOGA

Am dorit ca aici la graniţă să avem un altar naţional sfânt şi curat, unde sufletul românesc să îngenunche, aici la Tisa, în faţa celor două hotare să avem o cetate de primenire şi mândrie naţională care să vestească şi să arate gradul de cultură şi civilizaţie al neamului nostru.

(Ministru culturii-Octavian Goga – in1925 la dezvelirea bustului marelui poet national M.Eminescu – Sânnicolau Mare,primul bust ridicat dupa Unirea din 1918)

O graniţă se apără cu un corp de armată sau cu statuia unui poet alături de inimile tuturora. Aţi ales pe cel mai tare, aţi ales poetul.

(Ministrul culturii Octavian Goga – la dezvelirea bustului lui M. Eminescu 1925).

BELA BARTOK

Cântecul este o portiţă către libertate.

Deviza lui Bella Bartok era: „Cântă-mi şi-îţi zic frate”.

Cugetare BELA BARTOK:

„Ideea mea călăuzitoare,este ideia fraternităţii popoarelor”

CORUL DOINA

Pe cerul nostru Doina a fost stea,

Mai lucitoare printre stele-o mie,

Părinţii noştrii au crezut în ea,

Noi vom slăvi-o până în vecie”

În focul luptei pentru libertate,

Acum un veac şi jumătate strămoşii au luptat,

Un cor şi-au înfinţat pentru dreptate,

Şi cu succese l-au încununat.
Trăieşte Doina mare sărbătoare,

Un veac şi jumătate de melodii colindă sus,

În cântec la hotarul de-apus,

Înalţă steag Sânnicolau Mare

SCHREYER VICTOR

„ Îndemn ca oamenii cu ştiinţă din Sannicolau Mare, să continuie să scrie această istorie a oraşului, mult mai frumos şi plăcut, despre acest loc minunat” Avocat SCHREYER VICTOR (Monografia tradiţională a1909Sannicolaului Mare). DEDICAŢIE
CORULUI DOINA – 146 de ani de existenţa

„Reprezentant al neamului ce s-a născut creştin

Biserica ţi-a fost şi mamă şi lăcaş

Inmănuchind tezaurul spiritual, sublim

N-ai părăsit adevăratul tău făgaş.

La, al cântului izvor m-am adăpat din tine

Şi am simţit dulceaţa ce o poţi da

Şi acum când împlinesc un veac jumătate şi mai bine

Ţi-aduc modestul meu prinos, în cinstea ta.”

DEVIZA GIMNAZIULUI ,,PRINCIPELE CAROL” :

,,SĂNĂTATE, VIRTUTE ŞI CULTURĂ”

APRECIERI INTERNATIONALE

ATANASIE LIPOVAN IN AMERICA

Un distins american din Saint Paul,dupa un spectacol de exceptie in 1902, surprins de claritatea şi frumuseţea vocii lui Lipovan, îl întreabă: „Domnule Lipovan, unde aţi făcut conservatorul şi cu ce profesor?”, la care întrebare Lipovan răspunde ferm: „Am făcut Conservatorul la Sânnicolau Mare, iar cel mai mare profesor al meu a fost poporul

DIN IMPERIUL AUSTRO-UNGAR

Împăratului Iosif al II lea

Spusele Împăratului Iosif al II lea, al Austro – Ungariei, către mama sa Maria Tereza, după ce a vizitat localitatea în anul 1768, erau „LIEBE MAMA EST IST AUSSER DEM SENTMIKLOSER KAMARAL DISTRICT ALLEN AM HUNDE(29), prevăzând localităţii un viitor strălucit, ceea ce se va realiza peste timp

DIN UNGARIA

Aici sunt meşteri iscusiţi şi buni.Dacă ar exista şi în celelălate oraşe ale ţării asemenea meşteri pricepuţi, am putea concura şi depăşi şi produsele americanilor, dar aşa se vede, că şi aici sepăstrează proverbul ,,De cele mai cinstite femei nu se vorbeşte nimic” adăugând, că nu reclama ci calitateaproduselor, duce la reclama bunurilor produse.(Din cuvântul trimisului Ministrului de industrie de la Budapesta în 1886, la Expoziţia de la Sannicolau Mare.)

AUSTRIA SI GRISELINI

În anul 1776, un ofiţer de Stat major, vizitând Banatul, în raportul său către Împarăteasa Maria Terezia spunea; ,,Aici economul seceră de 20 de ori mai mult decât seamană”Iar istoricul Griselini a afirmat;,,Fertilitatea acestui teritoriu, întrece de multe ori, orce ţară din Europa”.

NAPOLEON BONAPARTE

,,Daţi-mi numai câteva batalioane de aceşti români (bănăţeni) şi voi bate cu ei toată Europa” a spus Împăratul Napoleon – după bătălia de la Rivoli (Italia) în 1806. DUMNEZEU SA BINECUVINTEZE Orasul SANNICOLAU MARESANNICOLAU MARE

Sannicolau Mare is Romania’s most western town, located at 62 km North-West of Timisoara and approximately 3.5 km South of the Mures river, on an abandoned branch of this river, namely the Aranca River [total length of 105 km, out of which, 64 km on the Timis County].

The city’s total area is of 122211.29 ha, out of which, 11072.58 ha of agricultural land. The company is located in Torontal's Plain, which is considered to be a low plain because its altitude of under 105 m.

The yearly average temperature is of 12˚C. In January the average temperature is of -8˚C.

Summers are long and warm and the average temperature exceeds 21˚C. Autumns are longer than springs. The average rainfalls are of 538.8 mm/year.

According to the information supplied by the 1992 census, the town has a population of 13089 people. The population consists of: 9608 Romanians, 1388 Hungarians, 770 Germans, 599 Serbians, 407 Bulgarians, 256 Gypsies, 13 Slovaks and 1317 other nationalities.

In 1992 there were 4383 houses, out of which private persons own 3413 and 932 are state owned.

The population changed in the last 3 centuries, as following:

­In 1810 there were 2282 Catholics.

­In 1815 there were 4213 Catholics.

­In 1825 there were 2951 Catholics, 9800 Orthodox people, 230 Protestants of Augsburg confession, 32 Protestants of Helvetica confession and 272 Jews

In 1836 there were 8303 inhabitants.

­In 1843 there were 4205 Catholics, 10900 Orthodox people, 231

Protestants of Augsburg confession, 90 Protestants of Helvetica confession and 349 Jews.

­ In 1846 there were 4208 Catholics, 10010 Orthodox people, 3 Eastern

or Greek-rite Catholics, 234 Protestants of Augsburg confession, 79

Protestants of Helvetica confession and 361 Jews, 532 without

confession.

­In 1848 there were 4009 Catholics, 5656 Orthodox people, 300 Eastern or Greek-rite Catholics, 315 Protestants of Augsburg confession, 63 Protestants of Helvetica confession and 302 Jews, 591 without confession .

­ In 1853 there were 4372 Catholics, 5578 Orthodox people, 286 Eastern or Greek-rite Catholics, 176 Protestants of Augsburg confession, 66 Protestants of Helvetica confession and 375 Jews.

­ In 1855 there were 4575 Catholics, 5598 Orthodox people, 287 Eastern or Greek-rite Catholics, 183 Protestants of Augsburg confession, 69 Protestants of Helvetica confession and 388 Jews.

­ In 1865 there were 4707 Catholics, 6624 Orthodox people, 560 Eastern or Greek-rite Catholics, 320 Protestants of Augsburg confession, 25 Protestants of Helvetica confession and 369 Jews .

­ In 1875 there were 4497 Catholics, 5600 Orthodox people, 770 Eastern or Greek-rite Catholics, 245 Protestants of Augsburg confession, 140 Protestants of Helvetica confession and 368 Jews.

­ In 1883 there were 5164 Catholics, 4202 Orthodox people, 987 Eastern or Greek-rite Catholics, 213 Protestants of Augsburg confession, 28 Protestants of Helvetica confession and 535 Jews.

­ In 1886 there were 5271 Catholics, 4208 Orthodox people, 987 Eastern or Greek-rite Catholics, 224 Protestants of Augsburg confession, 31 Protestants of Helvetica confession and 538 Jews.

­ In 1910 there were 2122 houses and out of the 4599 active inhabitants, 1217 were involved in industry or were craftsman [25.9 %], 351 were working in commerce and banks, 128 in transportation

­ In 1913 there were 4289 Catholics [and another 1647 Germans in Nemet], 4299 Orthodox people, 755 Eastern or Greek-rite Catholics, 127 Protestants of Augsburg confession, 141 Protestants of Helvetica confession, 454 Jews and 64 of other confessions.

­ In 1922 there were 4289 Catholics and another 1647 Germans in Nemet.

­ In 1943 there were 4818 Catholics, 6287 Orthodox people, 693 Eastern or Greek-rite Catholics, 149 Protestants of Augsburg confession, 113 Protestants of Helvetica confession.

­ In 1972 there were 7265 Romanian, 2545 Germans, 1334 Hungarians, 745 Serbians, 222 other nationalities.

SURSA

Capitolul VIII si X din Monografia orasului